AMBIL UJIAN RISIKO OSTEOPOROSIS1

ADAKAH MANA-MANA FAKTOR RISIKO OSTEOPOROSIS BERIKUT BERKAIT RAPAT KEPADA ANDA?

Lengkapkan kaji selidik ini dan seterusnya berjumpa doktor anda untuk penilaian lengkap osteoporosis.

References

1 International Osteoporosis Foundation. Osteoporosis.Risk.Check. 2019. riskcheck.iofbonehealth.org

2 Lyet J. The Journal of Lancaster General Hospital 2006;1.

3 International Osteoporosis Foundation. Facts and statistics. www.iofbonehealth.org

4 International Osteoporosis Foundation. The Asia-Pacific regional audit. Epidemiology, costs & burden of osteoporosis in 2013. www.iofbonehealth.org

5 Amgen and International Osteoporosis Foundation. Fight the fracture IOF survey. 2017. www.iofbonehealth.org